Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

zEveR
17:43
Just a speck of space dust.
zEveR
17:42
3168 d213 500
Do zupy wraca się zawsze.;) rzeczywistość lecąca mi przez palce to już przeszłość. Teraz nie mam ani palców ani lecenia. Nie wiem co ja mam. Wydaje nam się że wiemy wszystko,a jak nie wszystko,to wiemy dużo. A tak naprawdę chuja wiemy. Myślałeś kiedyś w ten sposób,że Ty jako takie małe gówno znasz może 0,001% wszelkich utworów muzycznych jakie powstały, żw przeczytałeś ułamek procenta wszelkich dzieł napisanych przez nie tylko wielkich pisarzy ale wszystkich wszedobylskich nieodgadnionych,niepojętych a kurewko fascynujących?  Wiesz jak mnie to wkurwia że ja tak mało wiem i zabraknie mi życia żeby odgadnąć to wszystko? Niesamowicie wkurwia. Mnie fakt mojej nie wiedzy,chociaż robie dużo rzeczy to zmienić,mój język nadal jest banalny i pełen krzyku z niewiedzy. Zdaje sobie sprawę z tego że nie jestem Bogiem,ale czy ja chociażby jestem kimś w tym ogromie wszechświata?
Reposted fromofuckingkey ofuckingkey
17:41
zEveR
17:41
0523 cad6
Reposted fromels els viachowchow chowchow
zEveR
17:41
2727 31cb
Reposted fromwishnia wishnia viawdeszczubzy wdeszczubzy
zEveR
17:40
zEveR
17:40
zEveR
17:40
zEveR
17:40
zEveR
17:40
zEveR
17:40
8829 b0d2
Reposted fromnyaako nyaako viawdeszczubzy wdeszczubzy
zEveR
17:40
zEveR
17:39
Reposted fromFlau Flau viawdeszczubzy wdeszczubzy
zEveR
17:39
zEveR
17:39
Reposted fromyubaba yubaba viawdeszczubzy wdeszczubzy
zEveR
17:39
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
zEveR
17:38
Reposted fromhighlmittel highlmittel viawdeszczubzy wdeszczubzy
zEveR
17:38
3408 2c23
Reposted fromoutoflove outoflove viaciarka ciarka
zEveR
17:38
3280 02e3 500
Reposted fromhagis hagis
zEveR
17:38
3284 640c 500
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl