Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

21:02
5343 000b

abovetheinfluence:

Appropriate reaction when your *BEST YOU* just isn’t good enough for someone else. 

zEveR
21:02
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
21:02
4419 f0b9

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
zEveR
21:02
Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.
— M. Kundera
zEveR
21:01
2837 2547 500
zEveR
21:01
9887 2d27 500
Reposted fromoll oll viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
zEveR
21:01
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
21:00
3322 05e6 500

magnificatz:

168. One of those days.

20:59
6851 08cf 500
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viaSenyia Senyia
zEveR
20:59
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSenyia Senyia
zEveR
20:58
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viaSenyia Senyia
zEveR
20:57
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
zEveR
20:57
zEveR
20:15
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viakarlwho karlwho
zEveR
20:15
Natychmiast, obłędnie, niezdarnie, bezwstydnie, boleśnie zakochaliśmy się w sobie; należy dodać, że i beznadziejnie, bo tę frenetyczną żądzę posiadania dałoby się ukoić jedynie wtedy, gdybyśmy dosłownie wessali i wchłonęli nawzajem każdą cząstkę swych dusz i ciał;
— "Lolita"
zEveR
20:15
7103 d51f 500
Reposted fromjagoda-doll jagoda-doll viakarlwho karlwho
zEveR
20:14
20:14
4703 e1bc
Reposted fromvesania vesania viakarlwho karlwho
zEveR
20:14
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viakarlwho karlwho
zEveR
20:14
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viakarlwho karlwho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl