Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

19:44
5009 8d5b
Reposted frommodernbasics modernbasics viadotknij dotknij
zEveR
19:44
6064 1b1c
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency viaciarka ciarka
zEveR
19:44
2236 97dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viaciarka ciarka
zEveR
19:44
5213 2ecc
Reposted fromNajada Najada viaciarka ciarka
zEveR
19:44
8671 5e2b
Reposted fromjottos jottos viaciarka ciarka
19:44
5349 873d
Reposted fromLittleJack LittleJack vianitrovent nitrovent
zEveR
19:43
8244 cf2f
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamslexi mslexi
zEveR
19:43
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viasasorizanoko sasorizanoko
zEveR
19:42
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viamslexi mslexi
zEveR
19:42
zEveR
19:41
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
zEveR
19:41

mam świadomość, że jestem popierdolona - ale jak patrzę na niektórych ludzi to zaczynam wątpić w siebie.

Reposted frommefir mefir viasmalldoll smalldoll

February 22 2017

zEveR
00:31
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasmthng smthng
zEveR
00:31
2221 1b07
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viaEwels Ewels
zEveR
00:31
zEveR
00:30
1940 cbc3
Reposted fromNeutrum Neutrum vianotnecessarily notnecessarily

February 21 2017

zEveR
23:45
4179 8f95
Reposted fromollardo ollardo viaEwels Ewels
zEveR
23:44

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaEwels Ewels
zEveR
23:44
2939 9301
Reposted fromcaraseen caraseen viayourhabit yourhabit
zEveR
23:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl