Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

zEveR
20:13
szukałam do niego różnych kluczy. po kolei otwierałam kolejne drzwi. w końcu dotarłam do tych ostatnich, na których była tabliczka z napisem: "nie miałaś znaczenia". te drzwi też musiałam mieć odwagę otworzyć.
— Labirynt.
Reposted fromataszka ataszka
zEveR
20:13
2754 ddb8
Reposted fromiamstrong iamstrong viaataszka ataszka
zEveR
20:13
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viaataszka ataszka
zEveR
20:13
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaataszka ataszka
zEveR
20:13
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho viaataszka ataszka
zEveR
20:12
„Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.”
— Kathryn Harrison
Reposted fromataszka ataszka
zEveR
19:04
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaataszka ataszka
zEveR
19:01
zEveR
19:01
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
zEveR
19:00
5983 5c1a
we grow together
zEveR
19:00
zEveR
18:59
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski
zEveR
18:59
18:59
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

18:59
zEveR
18:58
zEveR
18:58
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
zEveR
18:57
8504 e462
Reposted fromtfu tfu viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
zEveR
18:56
zEveR
18:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl