Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

19:37
7369 7e00

painted-bees:

harlequin-doll:

adurot:

This image hurts my brain more than the original debate ever did. Brains are dumb.

@alpha-team-deploy

The concept of relative color can be infuriating.

Reposted fromcrimsonhope crimsonhope viaxal xal
zEveR
19:32
zEveR
19:32
zEveR
19:31
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
zEveR
19:30
5559 50c5
Reposted fromunadapted unadapted viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:30
-Jaki jest pani typem kobiety?
-Pańskim?
-Potwierdzam. Po każdym zdaniu spływa po mnie strumień potu, mózg mi drętwieje - to objawy choroby zwanej niepohamowanym pociągiem.
— "Małe Zbrodnie Małżeńskie" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromfrenzy frenzy viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:29
Dom jest tam, gdzie są ludzie, którzy cię kochają i potrzebują cię. Dom jest tam, gdzie czujesz, że jest twoje miejsce, nieważne, jakie błędy popełniłaś ani jak postrzegają twoje życie inni. Dom jest tam, skąd możesz wyjechać, jednak zawsze wiesz przy tym, że masz gdzie wracać.
— Jay Crownover, Rowdy
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:29
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:26
3745 886d 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:26
zEveR
19:25
4455 123c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
19:25
8366 8440 500
Reposted fromxhiya xhiya viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:25
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:25
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:24
5502 bf75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:22
1079 4ae2
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:22

"Dopóki nie odnajdziesz siebie, nie dojrzejesz, nie będziesz z sobą szczęśliwy, wówczas nie będziesz potrafił stworzyć dobrego związku z drugim człowiekiem. Zalejesz go swoimi żalami, pretensjami i wiecznym niezadowoleniem."

Gabriela Gargaś, Jutra może nie być

Reposted fromprincipessa principessa viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:22
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:22
8393 6b09 500
Reposted fromrichtich richtich viawszystkodupa wszystkodupa
zEveR
19:21
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl