Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

zEveR
07:44
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Tags: truth
Reposted fromwabnicu wabnicu viamodalna modalna

March 28 2017

zEveR
22:35
Lonely people tend rather to be lonely because they decline to bear the emotional costs associated with being around other humans.
— Wallace, David Foster, E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction
Reposted bypmg pmg
zEveR
10:38
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Tags: truth
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viamefir mefir

March 22 2017

zEveR
21:08
2043 27a6 500
Tags: truth

January 18 2015

17:02
5539 da3d
Tags: zEverian truth
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viainnocencja innocencja

June 08 2014

zEveR
22:14

October 13 2013

zEveR
01:00
Są rzeczy, które robisz, ponieważ możesz je zrobić. 
Są też rzeczy, które robisz, ponieważ nie możesz ich nie zrobić. 
— niezbywalne cechy kondycji ludzkiej
Tags: zEverian truth
Reposted byeduartenlobotomyidzstadpmg

July 31 2013

zEveR
11:11
If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done.
— Thomas Jefferson
Reposted bypateriniodancingwithaghostyellowlittleflowerTangledUpiwannaforgetfuegoenlasangre

May 27 2013

zEveR
15:32
3509 68f3
If you don't ask, the answer is always "no".  
Tags: zEverian truth
Reposted byjawn-palacedilemmamuertoJosettexalsmutnazupaetraga
zEveR
15:31
3476 5df0 500
Are you happy? 
Tags: zEverian truth
Reposted byKondzioSSJ2destiennejawn-palacemuertozapalenieosierdziabagherablackmoth7xalkotficakapitandziwnytildesleeplessdiarykartoNikpozeczkowaMellymalinkofffasmutnazupapotrzasklovesweetsbleedingmementalitynie-ma-zupyceliloveyoukocieserceBasstarrdridiculousdreamssilkdreamswakeupholdyourbreathburialwiksinalittlewhilepanienkamorganitaptasheqinherownwayrabarbarowyraspberryheartnothingiseverythingobliviatePannaPandaSoSweetgjfegjoeijgeisnotcominghomeincompertaSapereAudegabatekWeksstonerrdzizainaczejmentalitymyzoneschizaabrzoskviniamalgoniaarcenmarsjaninzmarsaloichlkapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl